Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Direktion og ledelse

Direktion og ledelse

Direktionen har i Strategiplan 2016 beskrevet direktionens fokusområder for Jammerbugt Kommune som organisation under de to temaer ”Vi har styr på butikken” og ”Vi mestre det professionelle samarbejde”

Fokusområder

 

Ledelsen i Vækst og Udvikling har med baggrund i de politiske ønsker til Vækst og Udvikling, Kommunalbestyrelsens vision med temaer samt direktionens strategiplan formuleret, hvordan vi ser på borgere, virksomheder og lokalsamfund og hvordan Vækst og Udvikling gerne skal opleves blandt borgere og virksomheder – og hvilke forventninger det stiller til medarbejderne.

Kerneopgaven for Vækst- og udviklingsforvaltningen er ”Sammen skaber og udvikler vi rammerne for det gode liv og virkelyst”. Kerneopgaven er den fælle opgave vi har, uanset hvilke specifikke ydelser og opgaver vi hver især i øvrigt sidder med. Løsningen af disse skal bidrage til netop at skabe og udvikle rammerne for det gode liv og virkelyst. Og vi gør det sammen – sammen med borgere og virksomheder, sammen med kolleger fra egen eller anden forvaltning. Og vi gør det for at indfri den politiske vision om ”Vi går efter forskellen”.

Skal vi lykkes med kerneopgaven, skal vi netop mestre det professionelle samarbejde – vi skal være helhedsorienterede, vi skal ville samskabelse, vi skal være risikovillige, vi skal være generøse, vi skal være løsningsorienterede og vi er alle ”en indgang” til Jammerbugt Kommune.