Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Organisation Vand

Vand

Faggruppen Vand har fokus på administrative opgaver inden for grundvand og spildevand.
For grundvand er den primære opgave, at sikre rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Der føres tilsyn på vandværkerne og analyseresultater vurderes. I forhold til den mere langsigtet indsats udarbejdes indsatsplaner for de 6 OSD områder og en vandforsyningsplan i tæt samarbejde de 58 almene vandværker i kommunen.
Opgaven med spildevand er delt i to hovedområder. Tilsyn med og forbedring af spildevandsafledningen i det åbne land. Den anden hovedopgave er myndighedsbehandling i forbindelse med afledning af spildevand fra renseanlæg, virksomheder og regnvand. Den overordnede styring af disse aktiviteter sker gennem den kommunale spildevandplan.

I 2017 vil der for Vand være en væsentlig opgave på grundvandsområdet med at forny en række indvindingstilladelser. Derforuden vil der blive udarbejdet indsatsplaner for de resterende OSD områder (Pandrup og Tingskov, Brovst) og der indledes arbejdet med en ny vandforsyningsplan.
Kortlægning af spildevandsforhold på ejendomme i det åbne land, vil i 2017 være en prioriteret opgave.

Mål Resultatkrav Status

Tilsyn med vandværker

  •  Der føres fysisk tilsyn på 15 almene vandværker

I

Indsatsplaner for OSD områder

  •  Der udarbejdes indsatsplan for OSD område Tingskoven Brovst

I

Udarbejde nye indvindingstilladelser til almene vandværker

  •  Der udarbejdes ny indvindingstilladelser til 4 almene vandværker

I

Tilsyn med vandværker 

  • Der føres fysisk tilsyn på 15 almene vandværker

N

Indsatsplaner for OSD områder

  • Der udarbejdes indsatsplan for OSD område Tingskoven, Brovst og for Pandrup.

N

Udarbejde nye indvindingstilladelser til almene vandværker

  • Der udarbejdes ny indvindingstilladelser til 4 almene vandværker

N

Vandforsyningsplan

  • Vandforsyningsplanen skal revideres. Skal vedtages inden udgangen af 2017

N

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Ressourcer

Opgave Årsværk

 Administration vedr. grundvand og indsatsplaner

3,5

 Administration og tilsyn vedr. spildevand

1,5 

 Ledelse og faglig sparring

0,5 

 I alt

5,5