Logo
Årsplan 2018
Opgaveløsning

Du er her: Planportal Årsplan 2018 Opgaveløsning

Opgaveløsning

Kommunalbestyrelsens vision for Jammerbugt Kommune: ”Vi går efter forskellen” med tilhørende temaer.

Mere i gang - flere i gang

Dit gode liv

Vi gør det på jammerbugtsk

Sådan er vi bæredygtige


Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision udarbejder Kommunalbestyrelsen et handlekatalog som Vækst og Udvikling bidrager til sammen med øvrige forvaltninger. Handlekataloget er ikke en samlet oversigt over opgaver, men de opgaver Kommunalbestyrelsen ønsker der sættes særlig fokus på de næste år.

Herudover løses der en række tværgående udviklingsopgaver i Vækst og Udvikling i samarbejde med øvrige forvaltninger.

Oversigt over opgaver fra handlekatalog og tværgående opgaver ses under dette faneblad.