Logo
Årsplan 2018
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2018 Vækst og Udvikling Organisation Natur og Vandløb

Natur og Vandløb

Faggrupperne Natur og Vandløb har fokus på administrative opgaver inden for natur og vandløb. Herunder kan du se delegeringen til de to faggrupper. På siderne herunder kan du læse om de to faggruppers opgavevaretagelse samt deres mål, resultatkrav og ressourcer.
   

Delegering

Opgaver

Vand og Natur

TMU

Varsel om påbud

Træffer afgørelse  

Påbud

Træffer afgørelse  

Politianmeldelse

Afdelingschefen træffer afgørelse Orienteres 

Dispensation / afslag efter naturbeskyttelseslovens §3

Træffer afgørelse om mindre indgreb i naturarealer af moderat værdi  

Dispensation til søer i §3 vandløb

Træffer afgørelse  

Øvrige dispensationer / afgørelser efter naturbeskyttelsesloven

  Træffer afgørelse med mulighed for delegering

Tilladelser / afslag efter vandløbsloven

Træffer afgørelse Træffer afgørelser i sager om regulativændringer, større reguleringsprojekter samt op- og nedklassificering af vandløb 

Andre afgørelser

  Afdelingschefen beslutter om sagen / sagsområdet bør forelægges TMU