Logo
Årsplan 2018
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2018 Vækst og Udvikling Organisation Natur og Vandløb Vandløb

Vandløb

Faggruppen Vandløb har fokus på administrative opgaver inden for overfladevand, vandløb mm. Indenfor overfladevand er den primære opgave at sikre, at kommunevandløb vedligeholdes i henhold til regulativerne, og at vandløbene i øvrigt lever op til regulativernes krav. Der føres løbende tilsyn med vandløbenes tilstand og vedligeholdelse. Derforuden gennemføres de vådområde- og restaureringsprojekter, som følger af Vandområdeplanerne.

I Overfladevand er der en række projekter som har forventet opstart i 2018. Det forventes, at der i løbet af 2018 skal startes forundersøgelser af tre kvælstofvådområder. Det ene er i Ryå og de to andre i oplandet til Ryå. Processen med gennemgang af små kommunale vandløb med henblik på nedklassificering til private vandløb forventes afsluttet i 2018.

Derforuden vil de projekter, der følger af Vandhandleplanen blive gennemført.

 

Mål Resultatkrav Status

Nedklassificering af offentlige vandløb

  • Processen med nedklassificering af kommunevandløb afsluttes

I

Vandløbsprojekter i henhold til Vandhandleplan

  • Der gennemføres 4 vandløbsprojekter som følge af Vandhandleplanen

I

Lavbundsprojekter

  • Der gennemføres forundersøgelse for Hellede Sø og udarbejdes realiseringsprojekt

I

Vådområder

  • Der forventes gennemført forundersøgelser på 3 vådområdeprojekter i oplandet til Ryå

I

Vådområdeprojekter

  • Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå realiseres
  • Der gennemføres forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Nr. Skovsgaard

A

 

A

Vandløbsmodel for Ryå

  • Der udarbejdes en dynamisk vandløbsmodel for Ryå og der beregnes på udvalgte scenarier
  • Vurdering af de udvalgte scenarier beregnet i den dynamiske vandløbsmodel for Ryå

A

 

A

 

Vandsikker Kommune

  • Der indsamles analyseresultater i fht. kvaliteten af badevand og svømmebade 

I

  (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 

Ressourcer

Opgave Årsværk

Vandløb

3,5 

Ledelse og faglig sparring

0,3 

I alt

3,8