Logo
Trafiksikkerhedsplan
Projektkatalog

Du er her: Planportal Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog Effektvurdering af projekter

Effektvurdering af projekter

Projektforslagene er ikke prioriteret, men forslagene er nedenfor vurderet i forhold til skønnet effekt. Der er taget hensyn til 

  • effekt i forhold til besparelse i fremtidige ulykker
  • effekt i forhold til forbedring af oplevet tryghed
  • effekt i forhold til forslagets økonomi - mest trafiksikkerhed for pengene

Nogle af lokaliteterne har to løsningsforslag, og begge forslag er medtaget i tabellen. 

Projekt Løsning Ulykker Tryghed Økonomi Pris i tkr.
Brøndumvej  Mere sikkerhed ved skolen

 

**

**

 1.600 
Sandagervej  Enkeltrettede cykelstier

*

** 

*

4.000 
Aggersundvej  Strækningssanering

** 

*** 

**

6.850 
Bejstrupvej-Manstrupvej  Sidevejsdetektering

** 

*

540 
Hjortdalvej-Fosdalvej  70 km/t zone mm.

*

***

70 
Kystvejen-Hunetorpvej  Enkeltrettede cykelstier i kurven

*

*** 

*

2.600 
Rødhusvej  60 km/t zone

*

**

70 
Bredgade  Rødt pudebump

*

** 

**

60 
Banesti-Toftevej  Din fart-tavler mm.

 

**

300 
Kattedamsvej - Toftevej  Rundkørsel

 *

** 

*

4.000 
Kattedamsvej stitunnel  Stitunnel

 -

*** 

**

4.600 
Kattedamsvej - Ø. Hovensvej   Sideheller og sideudvidelse

*

*

**

600 
 Rundkørsel m. separate cykelstier

***

**

***

3.600 
Kattedamsvej - Damvej  Sideheller og sideudvidelse

*

 

**

600 
Forsætning

**

*

***

1.400 
Nymarksvej Kort dobbeltrettet cykelsti

 

*

*

200 
Vadumvej-Bygaden Kryds og busholdesteder

 

**

*

700 

Jammerbugt Kommune har i Helhedsplanen planmæssigt reserveret areal til en ny omfartsvej fra Ny Aabyvej (ved Aabybro Genbrugsplads) til Aabyvej (Kattedamsvej går over i Aabyvej øst for Damvej). Vejen har en længde på ca. 2,5 km. Der er beregnet pris på anlæg af vejen, som i 2016-priser vil være kr. 19 mio, inkl. en stitunnel til banestien.

Såfremt vejen bliver anlagt, vil trafik i betydelig mængde reduceres på Kattedamsvej, hvilket vil have indflydelse på 4 projektlokaliteter.

Ny mulig omfartsvej øst om Aabybro