Årsplan 2018

Årsplan

Årsplanen er dels en beskrivelse af Vækst og Udvikling som organisatorisk enhed – hvem er vi og hvad er vores budget. Dels en beskrivelse af hvad vi arbejder med – især med fokus på tværgående opgaver. Desuden er der en beskrivelse af det, der er styrende for vores opgaveløsning – de politiske visioner og ønsker – direktionens strategiplan for organisationen – og pejlemærker og forventninger fra ledelsen i Vækst og Udvikling til, hvordan vi gerne vil opleves i samarbejdet med borgere, virksomheder og gæster.

Årsplanen har to målgrupper

  1. Kommunalbestyrelsen som med årsplanen kan have en oversigt over opgavevaretagelsen i Vækst og Udvikling samt væsentligste tværgående opgaver som der arbejdes med.
  2. Medarbejderne som med årsplanen kan have en oversigt over forventninger og prioritering af tværgående opgaver samt inspirere til styrkelse af det tværgående samarbejde og nye udviklingsmuligheder.