Opgaveløsning

Kommunalbestyrelsens vision for Jammerbugt Kommune: ”Vi går efter forskellen” med tilhørende temaer.

Mere i gang - flere i gang

 • Det summer af liv
 • Flere arbejdspladser
 • Flere indbyggere og gæster
 • Flere i arbejde

Dit gode liv

 • Din gode start på livet
 • Dit lærerige liv
 • Dit gode liv med andre
 • Dit gode liv - dit ansvar

Vi gør det på jammerbugtsk

 • Vi er nysgerrige og modige
 • Vi er åbne
 • Vi er synlige og tilgængelige
 • Vi griber mulighederne

Sådan er vi bæredygtige

 • Vi tænker i helheder
 • Vi lytter til dig
 • Landskabet rummer mange funktioner
 • Vi skal leve af og på stedet
 • Vi har fokus på ressourcer og energi
 • Vi vil flytte os med god samvittighed

Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision udarbejder Kommunalbestyrelsen et handlekatalog som Vækst og Udvikling bidrager til sammen med øvrige forvaltninger. Handlekataloget er ikke en samlet oversigt over opgaver, men de opgaver Kommunalbestyrelsen ønsker der sættes særlig fokus på de næste år.

Herudover løses der en række tværgående udviklingsopgaver i Vækst og Udvikling i samarbejde med øvrige forvaltninger.

Oversigt over opgaver fra handlekatalog og tværgående opgaver ses under dette faneblad.