Økonomi

Vækst og Udvikling betjener KFL udvalget, TM udvalget og til dels ØK udvalget.

Det samlede budget andrager (tallene er angivet i 1000):

 

TMU

KFL

ØKU

Drift

60.561

45.539

89.408

Anlæg

27.500

5.000

9000

Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)

56.851

 

 

KFL:
Drift: Vedtaget budget for politikområde 4
Anlæg: Vedtaget budget for politikområde 4

ØKU:
Drift: Vedtaget budget for politikområde 12 (Vækst Jammerbugt), 13 (Administration Pandrup) og 15 (Ejendomscenter Jammerbugt)
Anlæg: Vedtaget budget for politikområde 15