By og land

By og Land består af to faggrupper, Plan og Landbrug. På siderne herunder kan du læse om disse to faggruppers opgavevaretagelse, delegering samt deres mål, resultatkrav og ressourcer.