Byg og industri

Byg & Industri arbejder med to hovedområder – byggesager og miljøsager, samtidig er GIS kommet med som en tredje faggruppe. På siderne herunder kan du læse om faggruppernes opgavevaretagelse, delegering samt mål, resultatkrav og ressourcer.