Byg

Bygs hovedområder er byggesager, BBR og myndighedskontrol. Faggruppen arbejder altid på en helhedsorienteret sagsbehandling, således at der sikres sammenhæng og høj kvalitet i sagsbehandlingen. Det overordnede mål er at behandle de indkomne ansøgninger indenfor den tidsramme, der er fastsat som servicemål i aftalen mellem KL og regeringen.

Byggesagsbehandlingen skal fortsat blive mere digitaliseret via Byg og Miljø (BOM). Det betyder mindre borgerkontakt. Fra sommeren 2018 skal al byggesagsbehandling ske i forhold til BR18 og efter denne dato skal ALLE byggesager indsendes via BOM. Det er dog stadig indstillingen i BYG, at borgerne i den indledende fase skal kunne få hjælp og vejledning. I 2018 vil der også blive arbejdet på at sikre, at de byggesager som opfylder alle krav, kan få en hurtigere sagsbehandling ved at ”springe over” i køen. Det er målet, at visse sager skal kunne godkendes på 5 dage.

Sidste halvdel af 2017 har været præget af, at der nu er kommet gang i byggeriet efter finanskrisen, og sagsbehandlingstiden er blevet lang – især på sager som kræver dispensation.

Det er forventningen, at der i 2018 vil komme en ny certificeringsordning, hvor ansatte i private virksomheder kan give en tilladelse i forhold til konstruktioner og brand på større byggesager. Herved vil ansøgeren, via en privat rådgiver, kunne få en hurtig sagsbehandling såfremt en sådan service tilbydes af den private virksomhed.

Ændringen med BR18 vil også betyde, at der kommer en ny sagsgang i byggesager og der vil i foråret 2018 være behov for information om de nye regler via hjemmesiden og møder.

Efter mange års tilløb vil FILARKIVET blive færdig i begyndelsen af 2018. Det betyder, at alle byggesager kan ses på den kommunale hjemmeside. Over 350 meter reol med byggesager er blevet scannet.

Endelig forventes det, at 2018 bliver året, hvor SKAT laver det store BBR-kontrolarbejde. Dette forventes at give mange rettelser til BBR.

Mål

Resultatkrav

Status

Sagsbehandlingstiden på byggesager sættes til:

Simple konstruktioner              40 dage

Enfamilieshuse                        40 dage

Industri og lager                      50 dage

Etagebyggeri, erhverv              55 dage

Etagebyggeri, boliger               60 dage

Politisk ønskes der en sagsbehandlingstid på 5 dage for parcelhuse på nye grunde

 

  • Der skal løbende laves analyser af sagsbehandlingstiden

I

"Én indgang for virksomheder"

  • Byg har ofte en rolle i forbindelse med ansøgninger mv. fra virksomheder. Alle medarbejdere skal derfor arbejde ud fra den vision, der er i ”Én indgang"

I

Videreudvikle digitaliseringen af sagsbehandlingen

  • Alle byggesager modtages via Byg og Miljø

I

Sikre at alle byggesager bliver synlig på den kommunale hjemmeside

  • Åben adgang til SBSYS via FILARKIV

  • På sigt scanning af gamle byggesager 

Scanning afsluttes i marts 2018

Opbygge et solidt samarbejde med Nordjyllands Beredskab

  • Udarbejde samarbejdsaftale med Beredskabet

I

(I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Delegering

Opgaver

Byg

TMU / KFL/ KMB

Behandling af byggesager

Træffer afgørelse

 

Dispensation fra Byggeloven (Dispensation fra lokalplaner og byplanvedtægter, vedtaget af TMU d. 26.04.2007)

Træffer afgørelse  

Dispensation fra lokalplan (Dispensation fra lokalplaner og byplanvedtægter, vedtaget af TMU d. 26.04.2007)

Træffer afgørelse vedr. bygningshøjde, afstand til skel og beboelsesprocent samt offentliggør på kommunens hjemmeside  

Principielle sager

Kommer med indstilling TMU Træffer afgørelse

Kondemnering af forfaldne bygninger

Kommer med indstilling KFL og KMB træffer afgørelse 

Varsel om påbud

Træffer afgørelse  

Påbud

Træffer afgørelse  

Politianmeldelse

Plan- og Miljøchefen afgørelse på baggrund af indstilling fra Team Byg  TMU orienteres

Arkitekturpris

Kommer med indstilling KMB træffer afgørelse

Ressourcer

Opgave Årsværk
Byggesagsbehandling 6
Administrativt arbejde med byggesager 1,4
Jurist 0,5
Ledelse 0,25
I alt  8,15