GIS

GIS er en lille faggruppe på to medarbejdere, hvor hovedopgaven er drift og udvikling af digitale kort. Disse kort er et af de vigtigste værktøjer i hele forvaltningens sagsbehandling. Kvaliteten af disse kort er helt afgørende for kvaliteten af sagsbehandlingen. GIS arbejder med servicering af hele Jammerbugt Kommune med digitale kort bliver mere udbredt.  

I 2017 blev GIS ansvarlig for anvendelsen af droner som et ny redskab i den kommunale virksomhed. I de kommende år vil anvendelse af droner blive endnu mere udbredt.

I 2018 vil GIS sammen med BYG få en stor opgave med geokodning i forbindelse med BBR. Desuden vil en kvalitetssikring af adresser komme i fokus. Disse opgaver skal ses i sammenhæng med at SKAT udvikler et ny system til ejendomsvurdering.

Mål Resultatkrav Status
GIS-udbredelse
  •  GIS vil blive endnu bedre til at formidle de muligheder, som GIS har til både forvaltningerne og borgerne

I

Droner
  • GIS vil sikre at droner bliver et alm. redskab i Vækst og Udviklingsforvaltningen

I

(I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Ressourcer

Opgave Årsværk
GIS 2
Ledelse 0,1
I alt  2,1