Ejendomscenter

Ejendomscenter Jammerbugt arbejder for at øge kvaliteten af de kommunale bygninger, herunder at varetage ansvaret for teknisk service og rengøring. Målet er at sikre en tilstrækkelig vedligeholdelse, samt at agere med rettidig omhu, således at den investerede kapital opretholdes. Med etableringen af ejendomscenteret sikres der en harmonisering og effektivisering af bygningsdriften. Ligeledes er etableringen med til at højne professionalismen. Ejendomscenter Jammerbugt er decentralt organiseret i fire områder, med én central administration. Hvert område har en områdeleder, der forestår driften af bygningerne i området.

I 2017 har Ejendomscentret gennemgået en evaluering, med afsæt i kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2015 vedr. etablering af Ejendomscentret. Ydermere har Ejendomscentret forestået mindre bygherrerådgivningsopgaver og sikret driften af de kommunale ejendomme.

I 2018 forventes en ny organisering af ejendomscentret udrullet. Ydermere er der i forbindelse med budget 2018 frigivet ekstra midler til den udvendige vedligeholdelse. Dette afstedkommer bedre muligheder for at opretholde ejendomskapitalen. Tilsammen udgør den nye organisering og et øget budget bedre muligheder for sikker drift.

I 2018 er der i forbindelse med øget budget afsat midler til opgradering af udstyr til såvel teknisk service samt rengøring. Der skal desuden installeres ABA-anlæg på de kommunale skoler for at sikre overholdelse af krav i forbindelse med midlertidige overnatninger. I 2018 vil der desuden blive investeret 0,5 mio. kr. i de offentlige toiletter, således disse kan fremstå i god stand til gavn for såvel borgere som turister i kommunen.

Mål

Resultatkrav

Status

Sikker implementering af Ejendomscenter Jammerbugt

 • Skabe tilfredshed blandt involverede parter

I

Sikre overholdelse af driftsbudget

 • Ejendomscenterets driftsbudget er reduceret med 5,4 mio. kr. i 2016

I

Overholde energimærkningsordningen

 • Sørge for genmærkning af kommunale ejendomme

 • Udførsel af rentable projekter

I

I

CO2-reduktioner

 • Nedbringe CO2-udledningen med 2 % pr. år indtil 2025 for kommunen som virksomhed

I

Energistyring

 • Gennemføre energibesparende tiltag med tilbagebetalingstid på mindre end 10 år

 • Energistyring af de kommunale ejendomme

I

I

Drifte og vedligeholde de kommunale ejendomme

 • Implementering af et nyt drift- og vedligeholdelsessystem

 • At sikre tilstrækkelig vedligeholdelse

 • Agere med rettidig omhu således den investerede kapital opretholdes

I

I

U

Professionel bygherrerådgivning

 • Sikre dette indenfor 1-2 år

 • Implementering og forankring i Ejendomscenter Jammerbugt

I

N

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 Delegering

Opgaver

Kommunale bygninger og havne

ØKO / KMB

Udbud af bygge- og anlægsarbejder

Træffer afgørelse – der er udarbejdet administrationsgrundlag for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Besluttet i KMB d. 21.08.2008

Administration af bygningsvedligeholdelse

Træffer afgørelse – der er udarbejdet administrationsgrundlag for bygningsvedligeholdelse

Besluttet i KMB d. 17.09.2008 

Udarbejdelse af administrationsgrundlag

Kommer med oplæg og indstilling

KMB træffer afgørelse

Vedligeholdelse af strandkiosker og offentlige toiletter

Kommer med oplæg og indstilling til økonomi

Træffer beslutning om daglig / årlig drift indenfor budgetrammen

ØKO træffer afgørelse om økonomi

Oplæg til energibesparende foranstaltninger på baggrund af energimærkningsrapporter

Træffer beslutning indenfor budgetrammen

 

Rådgivning til øvrige forvaltninger

Kommer med oplæg / forslag

 

Styring af byggeproces samt økonomi

Træffer beslutning indenfor budget

 

Drift- og vedligeholdelsesopgaver på havne

Træffer beslutning indenfor budgetrammen

 

Ressourcer

Opgave

Årsværk

Administration

4 (inkl. leder)

Teknisk service, rengøring og kantine

70,4

 I alt

 74,4