Tværgående projekter Jammerbugt Kommune

Liv i By og Skole

Projektgruppe:

Kultur & Fritid

 

By & Land

 

GIS

 

Teknik & Anlæg

 

Forsyning

 

Ejendomscenter

 

Børne- og Familieforvaltningen 

Projektleder:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer:

Styregruppen for "Liv i By og Skole"

   

Integrations strategisk tænketank

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Gitte Clausen

Projektleder:

 

Projektejer:

Beskæftigelse

   

Sundhedspolitik

Projektgruppe:

Kultur & Fritid

 

By & Land

Projektleder:

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Projektejer:

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

   

Udsatte politik

Projektgruppe:

By & Land

Projektleder:

 

Projektejer:

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

   

Projektledelseshåndbog

Projektgruppe:

By & Land

 

Gitte Clausen

Projektleder: 

 

Projektejer: 

Direktionen

   

Erhvervs og vækst politik

Projektgruppe:

By & Land

 

Beskæftigelse

Projektleder: 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer: 

Anders Stryhn

   

Landdistriktspolitik

Projektgruppe:

By & Land

 

Natur & Vandløb

 

Chefgruppen

Projektleder: 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer: 

Anders Stryhn

Her kan du se et skema over alle "Tværgående projekter Jammerbugt Kommune" pdf Tværgående projekter Jammerbugt Kommune (29.1 KB)