Tværgående projekter Vækst og Udvikling

Kollektiv trafik

Projektgruppe:

By & Land

 

GIS

 

Teknik & Anlæg

 

Forsyning

Projektleder:

Kørselskontoret

Projektejer:

Peter Laursen

   

Udbygning af Gjøl-Ølandsdæmning

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

By og Land

 

Byg og Industri

 

Vand

 

Natur og Vandløb

 

Ejendomscenter

Projektleder:

Teknik og Anlæg

Projektejer:

Peter Laursen

   

Compact of Mayers

Projektgruppe:

Kultur & Fritid

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Vand

 

Natur og Vandløb

 

Forsyning

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

Ejendomscenter

Projektejer:

Gitte Clausen

   

Én indgang til kommunen for virksomheder - Implementering

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

Kultur & Fritid

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

GIS

 

Vand 

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Forsyning

 

Ejendomscenter

 

Jammerbugt Forsyning A/S

 

Andre

Projektleder:

Byg og Industri

Projektejer:

Anders Stryhn

   

Lokalplan Fårup Sommerland

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Byg og Industri

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder: 

By og Land

Projektejer: 

Kell Agerbo

   

Masterplan Brovst

Projektgruppe:

Kultur & Fritid

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Teknik og Anlæg

 

Forsyning

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder: 

By og Land

Projektejer: 

Kell Agerbo

   

Implementering af Masterplan Fjerritslev

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

Kultur og Fritid

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Teknik og Anlæg

 

Forsyning 

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder: 

By og Land

Projektejer: 

Kell Agerbo

   

Kommuneplan 2017

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

Kultur & Fritid

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

GIS

 

Byg og Industri

 

Vand 

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Forsyning

 

Ejendomscenter

 

Jammerbugt Forsyning A/S

 

Chefgruppen

Projektleder:

By og Land

Projektejer:

Gitte Clausen

   

På forkant

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

Natur og Vandløb

Projektleder:

Udvikling Aabybro

Projektejer:

Gitte Clausen

   

Nyt plangrundlag i kystområdet

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

GIS

 

Byg og Industri

 

Vand 

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

By og Land

Projektejer:

Gitte Clausen

   

Life Landmanden som naturforvalter

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

By og Land

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Henrik Damsgaard

   

Fælles om fortiden

Projektgruppe:

Kultur og Fritid

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Henrik Damsgaard

   

Klimaplan Ryå

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

By og Land

 

GIS

 

Vand 

 

Teknik og Anlæg

 

Ejendomscenter

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Henrik Damsgaard

   

Fremtidens landskaber

Projektgruppe:

Kultur og Fritid

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

GIS

 

Vand 

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Gitte Clausen

   

Collektive Impact - Jordfordeling

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

GIS

 

Vand 

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Gitte Clausen

   

Indsats for udvikling af den rekreative infrastruktur

Projektgruppe:

By og Land

 

GIS

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

Projektleder:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer:

Anders Stryhn

   

Watergate

Projektgruppe:

By og Land

 

Byg og Industri

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer:

Anders Stryhn

   

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Forsyning

 

Ejendomscenter

Projektleder:

Byg og Industri

Projektejer:

Anders Stryhn

   

Blokhus Bæk - fase 2

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

By og Land

 

GIS

 

Teknik og Anlæg

 

Ejendomscenter

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

Kultur og Fritid

Projektejer:

Nöel Mignon

   

Bredbånd og mobildækning

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

GIS

 

Teknik og Anlæg

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

Kultur og Fritid

Projektejer:

Nöel Mignon

   

Jetsmarkhallen

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

Teknik og Anlæg

 

Ejendomscenter

Projektleder:

Kultur og Fritid

Projektejer:

Nöel Mignon

Her kan du se et skema over alle "Tværgående projekter Jammerbugt Kommune" pdf Tværgående projekter Jammerbugt Kommune (29.1 KB)