Direktion og ledelse

Direktionen har i Strategiplan 2016 beskrevet direktionens fokusområder for Jammerbugt Kommune som organisation under de to temaer ”Vi har styr på butikken” og ”Vi mestre det professionelle samarbejde”

Ledelsen i Vækst og Udvikling har med baggrund i de politiske ønsker til Vækst og Udvikling, Kommunalbestyrelsens vision med temaer samt direktionens strategiplan formuleret, hvordan vi ser på borgere, virksomheder og lokalsamfund og hvordan Vækst og Udvikling gerne skal opleves blandt borgere og virksomheder – og hvilke forventninger det stiller til medarbejderne.