Erhverv, Turisme og Landdistrikt

Vækst Jammerbugt servicerer erhvervslivet og lokalområdets mange ildsjæle i relation til at udvikle virksomhederne, turismen og landdistrikterne i Jammerbugt Kommune. Kort sagt er det afdelingens fornemmeste opgave at realisere hhv. Erhvervs- og Vækststrategien og Landdistriktspolitikken.

Virksomhedsservicen retter sig mod etablerede virksomheder såvel som iværksættere, hvor Vækst Jammerbugt årligt gennemfører 250 møder/-forløb for nye og etablerede virksomheder. Virksomhedsforløbene har til formål at afklare virksomhedens udviklingsbehov og at lægge en plan for, hvordan virksomheden i samarbejde med Vækst Jammerbugt samt andre erhvervsfremmeaktører kan realisere de konkrete behov – og i sidste ende styrke egne forudsætninger for vækst og udvikling.

Vækst Jammerbugt faciliterer også forskellige tema- og netværksarrangementer, der har til formål at inspirere og at skabe uformelle relationer og samarbejder på tværs af det lokale erhvervsliv.

VisitJammerbugten, der er en del af Vækst Jammerbugt, står for driften af et helårsåbent turistkontor i Blokhus samt sæsonbemandede turistinfoer i hhv. Fjerritslev og Brovst. Turistindsatsen omfatter desuden den hvervende markedsføring og destinationsudvikling i form af kompetenceudviklingsforløb og større fælles udviklingsprojekter.

Landdistriktsindsatsen baserer sig på en tæt dialog med borgere, foreninger og virksomheder om udviklingstiltag, hvor der ydes bistand i forhold til:

 • Økonomisk støtte til projekter
 • Sparing til projektudvikling
 • Sparing i forhold til funding hos eksterne puljer og fonde
 • Skabelse af netværk på tværs af lokalsamfund

Mål

Resultatkrav

En opsøgende erhvervsfremmeindsats

 • 150 virksomhedsbesøg, heraf op til 30 % virksomheder, der ikke har været i kontakt med Vækst Jammerbugt inden for 3 år.

 • 10 tema- og netværksarrangementer for det lokale erhvervsliv.

 • Bidrage til 10 positive pressehistorier om det lokale erhvervsliv.

Jammerbugt skal være en af Nordjyllands førende iværksætterkommuner

 • Udvikling af Vækst Jammerbugt Invest

 • Gennemførsel af projekt "1+1=5" med udviklingsforløb for minimum 35 lokale iværksættere.

 • I alt 10 arrangementer/iværksættercafeer for potentielle og nye iværksættere

 • 100 Iværksætter- og vækstiværksætterforløb

Værdiskabende udviklingsprojekter i samarbejde med lokale ildsjæle

 • Blokhus Watergate

 • Fødevarer i Slettestrand / Svinkløv

 • Ingstrup Bogby

Jammerbugt som Nordjyllands førende turistdestination

 • Udarbejdelse og implementering af nyt visions- og handlingskatalog for turismen i Jammerbugt Kommune

 • Styrket markedsføringsindsats (særligt online), herunder:

  - 25 % vækst i besøgende på visitjammerbugten.dk

  - 25 % i FB-følgere

Kvalificeret arbejdskraft i lokale virksomheder

 • Udvikling af forpligtende samarbejder med AAU, der skal skabe studiejobs, praktikforløb og projektsamarbejder mellem studerende og lokale virksomheder, herunder formidle 10 private studiejobs i 2016.

Indsats for at flere lokale virksomheder optimerer deres vækstpotentiale

 • 5 eksportforløb for lokale virksomheder.

 • 10 virksomheder i regionale/nationale vækstprogrammer

 • 4 mentorforløb

En koordineret og løsningsorienteret tilgang til servicering af erhvervslivet

 • Drift og løbende udvikling af En indgang for virksomheder, herunder tilfredshedsmåling i 2016.

Styrket rekreativ infrastruktur

 • Kortlægning af potentialer og udfordringer i den rekreative infrastruktur, herunder 2 konkrete udviklingsforløb, der styrker tilgængelighed, anlæg og kortmateriale m.v.

Bosætning i landdistrikter

 • Videreføre den i 2015 igangsatte proces.

 • Bidrage til bosætningsaktiviteter i 3-5 lokalsamfund.

Ny Erhvervs- og Vækststrategi og Landdistriktspolitik

 • Processer gennemføres i 2016

Ressourcer

Opgave

Årsværk

Erhvervsudvikling

Turismefremme og turismeservice

Landditriktsudvikling

Ledelse

1

Diverse udviklingsopgaver og administration

1

I alt

13