Kultur og Fritid

Kultur & Fritid servicerer først og fremmest foreninger og andre aktører omkring fritid og kultur i Jammerbugt Kommune. Målsætningen er at understøtte foreningerne i at have de bedst mulige forhold at drive idræt eller kulturelle aktiviteter i.

Konkret foregår det ved at administrere Folkeoplysningsloven, at hjælpe foreninger med at søge eksterne midler eller landdistriktsmidler hjem, at sikre at vi har nogle gode haller; at hjælpe til med foreningsudvikling, at arbejde for et bredt kulturliv og andre aktiviteter, som kan understøtte et godt foreningsliv.

Mål

Resultatkrav

Sikre at hallerne bliver brugt mest muligt til gavn for brugerne

 • I forbindelse med udmeldingen af budget 2017 skal der være en ny aftale med hallerne omhandlende økonomi og digitalisering

Servicere de haller, som skal gennemføre halrenoveringer

 • Gennemføre renovering i de haller, som kommunalbestyrelsen beslutter skal renoveres – herunder have styr på finansiering, udbud, gennemførelse m.m.

Ansøgere til Landdistriktsmidler midler oplever, at de får hjælp til at søge midler til deres projekt

 • Hjælpe ansøgere til at få kvalificeret ansøgning og udarbejde indstilling til udvalg

God sekretariatsbetjening af GRØN ORDNING

 • At lave en sagsfremstilling

 • At udarbejde ansøgning for de prioriterede projekter

 • At sikre at de indstillede projekter gennemføres i overensstemmelse med bevilling(er)

FoU oplever, at de får en god sekretariatsbetjening

 • Positiv tilbagemelding på evaluering

Lokalhistoriske foreninger oplever at der sker noget på tværs af alle foreningerne i kommunen, som medvirker til at styrke egen forening og det lokalhistoriske arbejde generelt

 • Der gennemføres 1-2 fællesarrangementer årligt

Foreninger oplever lettelse af de administrative arbejde i form af øget digitalisering af arbejdsgange omkring tilskudshåndteringen på folkeoplysningsområdet

 • Flere benytter Conventus og flere indberetter digitalt

Kulturlivet i Jammerbugt Kommune får et løft ved etablering af kunstrute i Gateway i Blokhus og gennemførelse af Landshape-festival

 • Festival er gennemført med min 5.000 deltagere og kunstrute er etableret

Jammerbugt Kommunes institutioner og foreninger har glæde af Kulturaftalen

 • Kulturlivet i kommunen opnår støtte til projekter gennem kulturaftalen

Foreningerne i Jammerbugt kommune oplever Venskabsbysamarbejdet som en mulighed for at opnå kulturel udveksling

 • Der foregår en udveksling på det kulturelle område med vores venskabsbyer

Ressourcer

Opgave

Årsværk

Medarbejdere

4

Ledelse

1

I alt

5