Vand

Faggruppen Vand har fokus på administrativ opgaver inden for grundvand og spildevand.
For grundvand er den primære opgave at sikre rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Der føres tilsyn på vandværkerne og analyseresultater vurderes. I forhold til den mere langsigtet indsats udarbejdes indsatsplaner for de 6 OSD områder og en vandforsyningsplan i tæt samarbejde de 58 almene vandværker i kommunen.
Opgaven med spildevand er delt i to hovedområder. Tilsyn med og forbedring af spildevandsafledningen i det åbne land. Den anden hovedopgave er myndighedsbehandling i forbindelse med afledning af spildevand fra renseanlæg, virksomheder og regnvand. Den overordnede styring af disse aktiviteter sker gennem den kommunale spildevandplan.

I 2016 vil der for Vand være en væsentlig opgave på grundvandsområdet med at forny en række indvindingstilladelser. Derforuden vil der blive udarbejdet indsatsplaner for det resterende OSD områder (Tingskov, Brovst) og der indledes arbejdet med en ny vandforsyningsplan.
Kortlægning af spildevandsforhold på ejedomme i det åbne land, vil forsat være et stor opgave.

Mål

Resultatkrav

 Til syn med vandværker

 Der føres fysisk tilsyn på 15 almene vandværker

 Indsatsplaner for OSD områder

 Der udarbejdes indsatsplan for OSD område Tingskoven Brovst

 Udarbejde nye indvindingstilladelser til almene vandværker

 Der udarbejdes ny indvindingstilladelser til 4 almene vandværker

 

Ressourcer

Opgave

Årsværk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I alt