Skal der virkelig lig på bordet ...

... før der sker noget ?

Det er et spørgsmål, som ofte bliver rettet til kommunen.

Jammerbugt Kommune arbejder på flere niveauer for at skabe mere sikre og trygge forhold for trafikanterne. Kommunen prioriterer de afsatte midler med en indsats de steder, hvor der er registreret ulykker og de steder, hvor der er utryghed pga. uhensigtsmæssig trafikafvikling.

Trafikulykker kan have alvorlige konsekvenser, og kan koste samfundet mange penge og have uopgørlige menneskelige omkostninger. 

Gevinsten ved at foretage tiltag kan vurderes i forhold til den investering, der skal foretages og hvor mange trafikuheld, der kan undgås ved at gennemføre tiltaget. Borgernes skattekroner skal bruges på den bedste måde i trafiksikkerhedsarbejdet. Det er derfor vigtigt, at indsatsen målrettes, så der fremover ikke sker ulykker igen og igen i de samme kryds eller på de samme strækninger.

Trafikinvesteringerne og trafiksikkerhedsmæssige ombygninger skal medvirke til, at så få trafikanter som muligt kommer til skade i trafikken i fremtiden.

Trafiksikkerhedsplanen skal medvirke til en mere sammenhængende og systematisk indsats, og herigennem skal der skabes mere sikkerhed og tryghed på vejene i kommunen.

STRUKTURKORT

LINKS

 

Strukturkort

Links