Trafikpolitik

En trafikpolitik er en plan for den enkelte skole, som skal være med til at gøre trafik og trafiksikkerhed til en del af skolens dagligdag.

Trafikpolitikken beskriver, hvordan trafik og trafiksikkerhed indgår i og omkring skolen. Den kan også beskrive aktiviteter i løbet af året og give inspiration og overblik til brug i undervisningen. Politikken kan beskrive, hvordan elever, forældre og ansatte på skolerne bør færdes i trafikken til og fra skole og hvordan trafik kan indarbejdes i undervisningen. Dermed skabes der en fælles forståelse af, hvordan
skolen ønsker at håndtere udfordringerne omkring sikker færden i trafikken, brug af sikkerhedsudstyr og færdselsundervisning.

Formål med trafikpolitik

  • Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner
  • Skaber opmærksomhed i forhold til bedre trafikal adfærd
  • Samler trafikindsatser i skolen, der optager forældrene
  • Klar rollefordeling mellem forvaltninger, skoleledelse, lærere, forældre og elever

En trafikpolitik tydeliggør skolens rolle i at forbedre trafiksikkerhed og prioriterer at afsætte ressourcer til arbejdet. Færdselskontaktlæreren kan anvende politikken til at motivere og inspirere kollegerne til at inddrage færdsel i undervisningen.

En trafikpolitik udarbejdes i samspil mellem elevråd, skolebestyrelse og skolens ledelse og vedtages af skolebestyrelsen. 

Trafikpolitikken sender derfor et tydeligt signal, både internt og eksternt, om skolens engagement i sikker skoletrafik.

Billede eller kort