Arentsminde Vandværk

Arentsminde Vandværk får vand fra Vandforsyningen Brovst og Omegn. Fordelingsvandværket forsyner ejendomme i Arentsminde By og landejendomme omkring. Vandværket forsyner 281 ejendomme. Der er ingen behandling af vandet. Der er ingen enkeltindvindere i vandforsyningsområdet.

Aktuel vandkvalitet
De seneste vandanalyser kan ses her.

Plan for Arentsminde Vandværk
Arentsminde Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Arentsminde Vandværks hjemmeside.