Brovst Vand

Brovst Vand får vand fra Vandforsyningen Brovst og Omegn. Fordelingsvandværket forsyner ejendomme i Brovst By og landejendomme omkring. Vandværket forsyner ca. 1.150 ejendomme. Der er ingen behandling af vandet. Der er et mindre antal enkeltindvinder i vandforsyningsområdet.

Aktuel vandkvalitet
De seneste vandanalyser kan ses her.

Plan for Brovst Vand
Brovst Vand skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Brovst Vands hjemmeside.