Miljøtilsynsplan 2023-2026

Dette er et udkast til miljøtilsynsplanen. Den behandles ved teknik og miljøudvalget den 28. november 2022 og bliver herefter udsendt i 4 ugers offentlig høring.