Helhedsorienteret sagsbehandling og en indgang

Internt i kommunen arbejder miljøsagsbehandlerne tværfagligt sammen med mange andre faggrupper, som også har berøring med virksomheder og landbrug. Formålet er at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling. Generelt skal virksomhederne i Jammerbugt Kommune gerne opfatte kommunen som en samlet helhed.


Virksomhederne skal opleve, at der er en fælles indgang til kommunen og at medarbejderne i de enkelte afdelinger samarbejder på tværs og understøtter virksomhedernes kontakt til øvrige afdelinger.