Indledning

Dette er et udkast til miljøtilsynsplanen. Den behandles ved teknik og miljøudvalget den 28. november 2022 og bliver herefter udsendt i 4 ugers offentlig høring.  

Indledning
Jammerbugt Kommune, Plan og Miljøafdeling har ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen1 udarbejdet en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug.
Planen gælder i 4 år – indtil den 31. december 2026.