Erfaringsdeling og løbende udvikling af miljøtilsynsarbejdet

Kvaliteten af miljøtilsynsarbejdet i kommunen vedligeholdes og udvikles løbende gennem kurser og medlemskab af foreninger, netværk og erfagrupper, samt igennem samarbejde med andre myndigheder. 

Samarbejde med andre kommuner
Jammerbugt Kommune samarbejder og udveksler erfaringer med nabokommuner og andre kommuner i Nordjylland. I erfagrupper deles viden og erfaringer, og der forsøges hvis muligt at opnå samme praksis på miljøområdet.

Samarbejde med andre myndigheder
Det daglige miljøtilsynssamarbejde varetages desuden i nødvendigt omfang i samarbejde med andre aktuelle myndigheder, herunder Miljøstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed, Arbejdstilsynet, Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab og Region Nordjylland.

Netværk
Jammerbugt Kommune deltager i KLs Industrinetværk, KLs Landbrugsnetværk og KLs Affaldsnetværk, Envina, kommunale erfagrupper for sagsbehandlere. Jammerbugt Kommune deltager bl.a. i en lille nordjysk erfagruppe med Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommune. Andre erfa grupper der også relaterer sig til miljøtilsyn som f.eks. Jorderfa, GeoEnviron erfa og erfagruppe for
byggeaffald.