Miljølovgivningen og retningslinjer

Kommunens tilsynsforpligtelse knytter sig til Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrgodkendelsesloven, Jordforureningsloven og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af disse love. De fleste grænseværdier og krav til virksomheder og landbrug er fastlagt nationalt i disse love og bekendtgørelser. Derudover har Jammerbugt Kommune egne vedtagende regulativer;