Hvad er en miljøtilsynsplan?

Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Planen angiver kommunens strategi for gennemførelsen af miljøtilsyn de næste fire år, og der er følgende krav til indholdet i planen;

  • Angivelse af det geografiske område, som miljøtilsynsplanen dækker
  • Beskrivelse af de væsentlige miljøproblemer i området
  • Liste over IED virksomheder og husdyrbrug, hvor kommunen er tilsynsmyndighed
  •  Beskrivelse af planlægningen til forberedelse, udførelse og opfølgning på tilsyn
  • Beskrivelse af, hvordan andre myndigheder inddrages ved tilsyn

Tilsynsplanen skal offentliggøres og giver dermed borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Udkastet til planen skal sendes i høring, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer.
Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.