2-1 vej (to-minus-en vej)

En 2-1 vej har brede stiplede kantbaner, hvor der er plads til cyklister og andre bløde trafikanter. 

Bilerne kører i et fælles midterspor, hvor der er trafik i begge retninger. Når der er et modkørende køretøj, trækker begge biler ud over den stiplede kantlinje indtil de har passeret hinanden, hvorefter de begge kører ind i midtersporet igen. Hvis der er bløde trafikanter i kantbanen, så skal bilen holde sig bag disse, indtil at den modkørende er passeret. 

2-1 veje kan etableres i byer og på landet. Udenfor byer skal hastigheden skiltes til maksimalt 60 km/t. 

2-1 veje stiller krav til mødesigt, som mange steder kan være svære at opnå pga. sving eller bakketoppe. 

Det anbefales at 2-1 veje ikke er meget længere end ca. 1,5-2 km, da det som udgangspunkt ikke er muligt at overhale på en 2-1 vej og vejtypen kræver øget koncentration hos bilisten.

2-1 veje kan kombineres med enkeltrettede cykelstier, og således forbedre cyklistforholdene på længere strækninger end det er økonomisk muligt sammenlignet med at anlægge cykelstier hele strækningen. 

Jammerbugt Kommune etablerede i 2015 2-1 vej på Limfjordsgade, Gjøl og Skolevej, Aabybro. Og i 2016 er etableret 2-1 vej på Svanemosevej og Bleggravsvej, Moseby. De foreløbige tilbagemeldinger fra de lokale borgere har været positive. Folk er mere trygge ved at (lade deres børn) cykle i kantbanerne, og det har fået flere til at cykle. 

Siden er der etableret 2-1 veje i åbent land, bl.a. på Hunetorpvej v. Hune, Kollerup Klitvej v. Fjerritslev, Kjellerupsvej på Gjøl og Gøttrupstrandvej v. Gøttrup. Samt yderligere 2-1 veje i by. 

Vejdirektoratet har lavet en video, om hvordan man skal færdes på en 2-1 vej.