Målsætning

Cykelstiplanen skal skabe overblik over de eksisterende stiers beliggenhed samt skabe overblik over ønsker til nye cykelstier, herunder en vurdering af behovet for nye cykelstiforbindelser.

Udbygning af cykelstinettet sker for at fremme borgeres sikkerhed, tryghed, sundhed og rekreation.