Forord v. Jens Christian Golding

Kommunalbestyrelsen har løbende investeret i cykelstier. I Jammerbugt Kommunes tid er der etableret i alt 13 nye cykelstier med en samlet længde af 18,3 km samt yderligere en række 2-1 veje.

I 2021 etableres yderligere hele 6 cykelstier med en samlet længde på 10,7 km. Mange af stierne anlægges med støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje samt støtte fra byfornyelsesmidler fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

Derudover er yderligere prioriteret midler til flere cykelstier, som også forventes påbegyndt i år. Så der bliver virkelig produceret cykelstier i disse år. 

Der er behov for cykelstier bredt fordelt i Jammerbugt Kommune, for at flere har lyst til at tage cyklen til gavn for det gode liv i Jammerbugten. Cykling bidrager positivt til klimabalancen, til den enkeltes personlige trivsel og træner især børns evne til at begå sig i trafikken. 

"Cykling er en vigtig faktor i forhold til kommunens sundhedspolitik. Vi skal alle motiveres til at bevæge os i det daglige"

Med den nu reviderede cykelstiplan har vi fået overblikket over de eksisterende cyklistfaciliteter i kommunen, de planlagte stier samt de mange ønsker til nye strækninger med cyklistfaciliteter. Det er et godt værktøj til at hjælpe os med at prioritere, så vi sikrer sammenhæng i stinettet med gode, sikre adgangsveje til skoler, fritidsaktiviteter, samt skabe attraktive forhold for vores mange turister. 

Vi vil fortsat afsætte penge på budgetterne samt søge statslige puljer og lignende til udbygning af stinettet. Ligesom vi fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om trafiksikkerheden på statens veje. Det handler bl.a. om sikker skolevej til Fjerritslev Skole og Fjerritslev Gymnasium, herunder migatronic-krydset og færdiggørelse af cykelsti langs Aalborgvej til Ålegårdsmark. 

 

Jens Christian Golding

Formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Jammerbugt Kommune