Hvor må jeg cykle?

Rammerne for, hvad man må og ikke må i naturen, er beskrevet i adgangsreglerne i naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen. Reglerne gælder kun i naturen og ikke i bymæssig bebyggelse.

Miljøstyrelsens adgangsvejledning sætter lidt flere ord på lovens tekst og giver en række konkrete eksempler. Vejledningen oplyser de regler, som gælder for adgang til stranden, privat skov, offentlig skov, udyrkede arealer og veje og stier i det åbne land.