Prikkriterier

Cykelstiønskerne er blevet individuelt vurderet ud fra følgende kategorier:

  • skole
  • turist
  • fritid
  • sammenhæng
  • trafik

I hver kategori har de enkelte stræk fået tildelt mellem 0 og 3 prikker ud fra nedenstående kriterier.

Skole

Her er vurderet udfra hvor mange potentielle elever, der kan cykle til skole eller busstoppested via den nye sti. 

Antal prikker Antal elever
0 0-2
* 3-19
** 20-49
*** 50+

Ved vurderingen er tillige taget stilling til om strækningen vil bruges jævnligt i undervisningstiden, samt om der er en nærliggende efterskole, der vil benytte strækningen. 

Turist

Her er vurderet ud fra det gennemsnitlige antal daglige cyklende turister i sommermånederne. 

Antal prikker Antal turister
0 ingen
* 1-9 cyklister
** 10-19 cyklister
*** 20+ cyklister

Ved vurderingen er tillige inddraget om strækningen ligger på en cykelrute og / eller en vandrerute.

Fritid

Her er vurderet hvordan strækningen fører til fritidsfaciliteter eller rekreative områder.

Antal prikker Kriterie
0 Leder ikke til fritidsfaciliteter eller rekreative områder
* Medvirker til at sikre forbindelse til fritidsfaciliteter eller rekreative områder - men på stor afstand
** Leder til følgende sti, som leder til fritidsfaciliteter eller rekreative områder
*** Leder til fritidsfaciliteter, rekreative områder. Eller vil jeg sig selv tilbyde en fritidsoplevelse

Ved vurderingen er tillige inddraget formodning om stien vil have mange, mellem eller få daglige brugere.

Stinet

Her er vurderet i forhold til hvordan strækningen passer i det eksisterende stinet.

Antal prikker  
0 Alternative cyklistfaciliteter i nærheden
* Sammenhæng med cykelvenlige småveje
** Sammenhæng med stinet
*** Manglende strækning i stinet

 

Trafik

Trafikken på strækningen er vurderet i forhold til en samlet score for

  • årsdøgnstrafik 
  • Hastighed 
  • lastbil-årsdøgntrafik
  • registrerede ulykker - hvor ulykker med cyklister involveret har vejet tungt

Den samlede score er omregnet til prikker.