Cyklistulykker

Der er relativt få politiregistrerede ulykker med cyklister i Jammerbugt Kommune. Politiet får ikke kendskab til alle trafikulykker. Sammenligninger mellem politiets og skadestuernes registrering af trafikuheld med personskade viser, at det særligt er uheld med cyklister, der er underrepræsenteret i de politiregistrerede ulykker.

Der er i nedenstående ulykkesoversigt medtaget ulykker siden sidste cykelstiplan i 2012. Det giver et overblik over udviklingen i ulykkerne over en niårig periode. Der er medtaget ulykker, der er registreret på de veje, hvor Jammerbugt Kommune er vejmyndighed. Dvs. det offentlige kommunale vejnet og de private fællesveje. Ulykker på statsvejene er ikke medtaget.

I perioden er registreret i alt 48 ulykker, hvor der er cykler involveret.

Ovenstående diagram viser at ulykkestallet ligger mellem 1 og 10 ulykker med cyklister om året. 

Der er registreret 2 ulykker med skolebørn på vej til skole i den niårige periode.

Der er elcykler involveret i 4 ud af de 48 ulykker med cyklister. 

Der er ikke registreret ulykker med "speed pedelecs" eller med el-løbehjul.

Der har været sprit involveret i 2 ud af 48 ulykker med cyklister. 

Der er registreret i alt 34 tilskadekomne personer i de 48 ulykker (der kan være flere tilskadekomne i en ulykke).