Status og ønsker

I Jammerbugt Kommune findes pr. marts 2021 samlet 110 km kommunale cykelstier/stier i boligområder og 63,2 km statslige cykelstier. 

I venstre side findes oversigter over 

  • Etablerede cyklestier i Jammerbugt Kommune (siden 2007)
  • Planlagte cykelstier, hvor der er afsat midler til anlæg
  • Cykelstiønsker
  • Ønsker til cykelstier langs statsveje

Ønskerne til cykelstier stammer fra 

  • Kommunens cykelstiplan fra 2012
  • Trafiksikkerhedsplanen fra 2016
  • Skolevejsanalysen fra 2019
  • Lokalsamfundendes lokale udviklingsplaner (LUP'er)
  • Indkomne forslag i forbindelse med kommuneplan, planstrategi og handlingskatalog
  • Indkomne borgerforslag til kommunen