Det er sundt og sjovt at cykle, og foruden fordelen med mindre trængsel og slid på vejnettet, viser undersøgelser at fysisk aktive borgere i gennemsnit har 5 færre sygedage om året. Fysisk aktivitet har også en positiv indvirkning i forhold til indlæring, mental sundhed og trivsel. For at øge antallet af selvtransporterende børn (og voksne) har det betydning, at vi nemt og trygt kan færdes til skole og fritidsinteresser. 

Jammerbugt er en mangfoldig turist-, fritids- og landdistriktskommune. Cykelstiplanen afspejler kommunens satsninger indenfor især "dit gode liv", med fokus på skoleveje, adgang til fritidsaktiviteter og stier i og til/fra turistområderne ude langs kysten. Jammerbugt Kommune vil gerne fremme cykeltrafikken ved at investere i et sammenhængende og sikkert stinet.

Cykelstiplanen

Cykelstiplanen skal give overblik over eksisterende cyklistfaciliteter og hvor der er ønsker til nye cykelstrækninger. Dermed kan der prioriteres mellem ønskerne og arbejdes i retning mod et sammenhængende stinet med gode adgange til trafikale mål som skoler, idrætsanlæg og andre fritidsaktiviteter. 

Cykelstiplanen har sammenhæng med kommunens planstrategi, handlingskatalog, trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse.

Kommunens trafiksikkerhedsplan (2016) har bl.a. fokus på "tryghed for bløde trafikanter". Der er store samfundsmæssige gevinster ved at flere transporterer sig på cykel i stedet for i bil, herunder at børn får færdselserfaring ved at transportere sig selv til skole og fritidsaktiviteter. Den oplevede tryghed på vejnettet er afgørende for, hvor mange der cykler og lader deres børn cykle. 

Kommunen har revideret skolevejsanalyse (2019), der anviser skoleruter fra forskellige boligområder ind til den lokale skole. Motion før skoledagen har vist sig at have stor indflydelse på forbedret koncentrationsevne i formiddagstimerne. I skolevejsanalysen er udarbejdet projektforslag på projekter, som gør skolevejen endnu mere tryg. Som led i indsatsen om at blive kåret som "guldkommune" af Rådet for Sikker Trafik, har alle skoler udarbejdet en trafikpolitik, som bl.a. ser på ankomsten til skolen for selvtransporterende elever. 

Nærværende cykelstiplan er en digital plan, som løbende kan opdateres. 

Planen omfatter ikke rekreative stier eller MTB-spor.