Indledning

Jammerbugt Kommune gennemførte i 2012 en skolevejsanalyse for kommunens folkeskoler. I den mellemliggende periode siden 2012 er tre af kommunens skoler blevet lukket. Det drejer sig om Halvrimmen Skole, Ulveskovskolen og Vester Hjermitslev Skole. Skolebørn, der tidligere har været tilknyttet disse skoler, skal nu færdes til andre skoler og derved har elever fra disse oplande fået et andet transportmønster. Desuden er nye boligområder blevet udbygget og der er etableret mange nye stiforbindelser rundt omkring i kommunen.

Jammerbugt Kommune har derfor i forbindelse med ajourføring af kommunens trafiksikkerhedsplan - hvor sikre skoleveje indgår som et af fokusområderne - opdateret skolevejsanalysen. Skolevejsanalysen ligger nu som digital plan, hvor det er muligt at finde oplysninger om skoleruter og projekter, der kun gælder for den enkelte skole.

Skolevejsanalysen består hovedsageligt af en kortlægning af anbefalede skoleruter omkring hver skole. Fremadrettet vil kommunen primært fokusere sine ressourcer til forbedringer af skoleveje på disse ruter. Herved får eleverne et tilbud om at kunne færdes på en rute, der er udformet under stor hensyntagen til lette trafikanters sikkerhed og oplevede tryghed. Denne planlægning af et rutenet er gennemgående for kommunens arbejde med skoleveje.

Derudover består skolevejsanalysen af en projektliste, der indeholder projekter, der skal medvirke til trafiksikre og trygge skoleruter herunder sikre skolernes nærområder og ankomstarealer. Projekterne på listen prioriteres, så projekter med størst effekt på trafiksikkerheden og trygheden vil blive etableret først. Det er kommunens plan, at projekter fra listen løbende etableres, hvorefter der gennemføres en ny opdatering af skolevejsanalysen, så nye projekter kan udpeges. 

Skolevejsanalysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Jammerbugt kommune og COWI A/S.