Tranum Skole

Størstedelen af Tranum er beliggende vest for vejene Dybdalsvej-Hjortdalvej, hvor Margrethegårdsvej er vejen ind til Tranum by for den trafik, der kommer fra Bratbjerg og Brovst. Tranum Skole ligger på Uglevej, som er en sidevej til Margrethegårdsvej, som har fortov på begge sider af vejen og ingen cykelfaciliteter.

Eleverne, der kommer fra Bratbjerg skal krydse Margrethegårdsvej, når de skal hjem fra skole. Der er ikke et entydigt krydsningspunkt på strækningen, hvilket gør den utryg at krydse. Yderligere oplyser skolen, at der er ofte køres stærkt på strækningen. 

På Tranum Skole er der fra 0.-6. klasse, hvor overbygningen går på Skovsgård Skole.  

Den blå rute betjener den sydlige del af byen, og forløber langs Tranhøj.

Den røde rute betjener den vestlige del af byen, og forløber langs Baunehøjvej og betjener det nye boligområde. 

Den grønne rute betjener den østlige del af byen. 

Den gule rute betjener den nordlige del af byen og forløber langs Stærevej.

For Tranum Skole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Strandvejen/Margrethegårdsvej/Baunehøjvej/Tranhøj – Hastighedszone og bump
  2. Margrethegårdsvej/Strandvejen – Sekundærhelle
  3. Uglevej-Ankomstareal – Ombygning med bedre faciliteter for let trafik og parkering
  4. Hjortdalsvej – Dobbeltrettet cykelstistump