Jetsmark Centralskole, Kaas

Vejstrukturen i Kaas er bygget omkring nogle få overordnede veje. Det drejer sig om Nørregade og Kvorupvej som begge er indfaldsveje fra nord, Langgade som er indfaldsvej fra øst og Brogaardsgade, som sikrer forbindelse mod sydøst.

Jetsmark Centralskole ligger i den nordlige del af Kaas. Størstedelen af skolens elever kommer fra Kaas, mens ca. en tredjedel kommer fra Pandrup. Desuden går elever fra tidligere Moseby Skole og elever fra 4. klassetrin fra Pandrup Skole ligeledes på Jetsmark Centralskole i Kaas.

Den gule rute betjener den sydlige del af Kaas og forløber ad en række lokalveje (Storkekæret, Stadionvej og Skolegade) og krydser undervejs Langgade. Der vurderes ikke at være behov for ombygninger på denne rute.

Den lilla rute betjener den østlige del af byen og sikrer via Lundtoften forbindelse til den gule rute.

Den røde rute betjener elever fra Moseby. På den sydlige side af Langgade forløber der en dobbeltrettet cykelsti, der krydser over Langgade vest for Gartnervænget, og fører videre op til Kvorupvej, hvor der er et krydsningspunkt.

Den grønne rute betjener den vestlige del af Kaas og forløber langs stier i eget tracé.

Den blå rute betjener de elever, der kommer fra Pandrup. Ruten følger stien i eget tracé forbi Jetsmark Stadion.

Den magenta rute forbinder Kaas Hede med den dobbeltrettede cykelsti langs Langgade.

For Jetsmark Centralskole, Kaas er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Ankomstareal – Bedre afmærkning og eventuelt udbygning af parkering