Skolerutenet og skolevejsprojekter i de mindre bysamfund

I de mindre byer er der ofte kun en eller få veje, som eleverne kan vælge mellem deres hjem og skole. Derfor er skoleruterne i de mindre byer ofte givet som følge af vejstrukturen. Disse skoleruter er vurderet med henblik på at vurdere, hvor gode de er som skoleruter.

Der kan være problemstillinger på statsvejene nær skolerne, som bør drøftes med Vejdirektoratet. Disse er behandlet i Statsvejnettet.