Saltum Centralskole

Saltum er en ca. 1,3 km lang by, hvor Tinghøjgade-Søndergade er den gennemgående strækning i byen. Tinghøjgade-Søndergade er en statsvej. Der er en del gennemfartstrafik gennem byen, da Saltum er den primære forbindelse til Pandrup, Hune og Blokhus, hvis trafikanterne kommer nordfra. Der er etableret cykelbaner i begge sider på Tinghøjgade-Søndergade på nær 100 m mellem Ths. Jensensvej og Søndergade. Yderligere holder der ofte biler parkeret langt strækningen.

Saltum Centralskole er beliggende i den nordvestlige del af byen, hvor elever fra den østlige del af Saltum skal krydse Tinghøjgade-Søndergade. Trafikmængden er høj, og ses som en barriere i byen. Det er besluttet, at der skal etableret et signalreguleret krydsningspunkt på Tinghøjgade nær skolen, hvilket gør krydsning af vejen mere sikker for eleverne. 

Saltum Skole har 0.-9. klassetrin.

Den røde rute betjener den vestlige del af byen via Grønnevej, Faarupvej og Vestergaardsvej. På Faarupvej er der etableret en ny dobbeltrettet cykelsti i åbent land mod vest.

Den grønne rute betjener den østlige del af byen. Ruten forløber via Møllebakken, Bundgaardsvej og Søndre Saltumvej.

For Saltum Centralskole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Vestergaardsvej – Sideudvidelse og cykelbaner
  2. Vestergaardsvej/Ankomstareal – Sideudvidelse af adgangsvej og forbedret afsætning
  3. Faarupvej/Vestergaardsvej – Fartdæmper
  4. Nolsvej-Ankomstareal – Ombygning af parkeringsareal