Aabybro skole

Den trafikale struktur i Aabybro er bygget op omkring Vestergade-Østergade, Kattedamsvej og Toftevej. Det er disse veje, der udgør de største barrierer for de lette trafikanters færden i Aabybro. Vest for Aabybro ligger omfartsvejen, som betjener den gennemkørende trafik mellem Nørresundby, Hjørring og Thisted (statsvej).

Stistrukturen er veludbygget i den nordlige del af Aabybro. Derudover er der etableret en sti langs det gamle banelegeme, der forbinder den østlige og den vestlige del af byen.

Aabybro Skole på Kattedamsvej har klassetrin fra 0.-6. klasse. Overbygningen fra 7.-9. klasse går på Aabybro Skole Vest på Aaby Søndre Gade. Aabybro består fortrinsvist af boligområder. Det er kun i den sydøstlige del af byen, at der ikke er boliger. Eleverne kommer derfor fra de fleste dele af byen. Desuden kommer der også elever fra Birkelse.

Den blå rute følger Banestien og betjener boligområderne i den vestlige og den østlige del af byen. Banestien krydser Østergade / Torvet, Toftevej og Aaby Sønder Gade. Derudover betjener den vestlige del af ruten de elever, der kommer fra Birkelse og Ryå.

Den røde rute betjener den sydlige del af byen og sikrer adgang til den blå rute, som følges videre frem til begge skoler.

Den grønne rute betjener den nordøstlige del af byen. Ruten forløber ad Hovensvej og Thomasmindevej, som kobler på Toftevej, hvor eleverne skal krydse Kattedamsvej for at komme videre frem til skolen ad Toftevej, som kobler på Banestien.

Den gule rute betjener den nordvestlige del af byen, hvor Kattedamsvej skal krydses for at komme videre til skolen.

For Aabybro Skole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Kløvervej/Indius Jensens Vej – Kanaliseringsanlæg
  2. Toftevej/Tranebærvej – Dobbeltrettet cykelsti og bedre tilslutning
  3. Toftevej N (nord for Kattedamsvej) – Delt sti på vestsiden af kørebanen
  4. Kattedamsvej – Krydsningspunkt
  5. Toftevej S (syd for Kattedamsvej) – Cykelfaciliteter langs kørebanen
  6. Thomasmindevej – Sideheller udskiftes med bump
  7. Horsbækken - Kanaliseringsanlæg i forbindelse med sideudvidelse af Torngårdsvej
  8. Aaby Søndre Gade/Banestien/Gyvelvej – Ny stiforbindelse