Thorup-Klim skole

Klim er en aflang by, hvor Thistedvej krydser byen på "tværs". Vest for Klim er Vester Thorup beliggende og Fjerritslev er beliggende øst for byen, hvor Thistedvej er den gennemgående strækning. Nordvest for Klim ligger Thorup Strand, som blandt andet tiltrækker turister i sommerhalvåret, og dermed kører gennem Klim. På Thistedvej er der etableret to bump og to sæt pudebump indenfor byzonetavlen, og gennem byen er der anlagt cykelbaner.

Thorup-Klim Skole er beliggende i den centrale del af byen nord for Thistedvej. Thistedvej er en barriere for eleverne, da hastigheden vurderes at være høj, og at der ikke er et entydigt krydsningspunkt for eleverne.

På Thorup-Klim Skole er der klasse fra 0.-6. klasse, og overbygningen går på Fjerritslev Skole.

Den blå rute betjener den nordlige del af byen og forløber ad Klim Strandvej.

Den røde rute betjener den sydlige del af byen. Ruten forløber ned til Klim Friskole.

Den grønne rute betjener den vestlige del af byen samt de elever, der kommer fra Vester Thorup.

For Thorup-Klim Skole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Ankomstareal, Thistedvej - Ombygning