Nørhalne Skole

Bakmøllevej går gennem Nørhalne og er en del af vejforbindelsen mellem Aabybro og Hirtshalsmotorvejen. Vejen er en typisk bygennemfart med en høj grad af pendlertrafik. Det betyder, at der særligt om morgenen er tæt trafik på vejen. Bakmøllevej er saneret med bump gennem Nørhalne.

Nørhalne Skole ligger ved Bygaden i den nordlige ende af byen. Der er en del elever, der skal krydse Bakmøllevej ved Bygaden (og Østmarken). Eleverne kan derfor opleve den tætte trafik og høj hastighed som en barriere.

På Nørhalne Skole er der fra 0.-6. klasse, hvorefter eleverne skal på Biersted Skole.

Den blå rute forløber ad Bakmøllevej, som er den gennemgående vej i Nørhalne. 

Den røde rute betjener den sydvestlige del af byen, og forløber på lokalveje samt Bygaden.

Den grønne rute betjener den sydøstlige del af byen. Ruten forløber langs Sandagervej og Gustav Zimmersvej, og betjener et nyt boligområde syd for ruten.

Den gule rute betjener den nordlige del af byen og forløber langs Engvej.

For Nørhalne Skole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Bakmøllevej/Bygaden – Kanaliseringsanlæg
  2. Bygaden – Ombygning og cykelfaciliteter
  3. Sandagervej-Cykelparkering – Stiforbindelse
  4. Østmarken/Ankomstareal - Ombygning