Skovsgård Skole

Skovsgård by ligger omkring Hovedgaden-Lundbakkevej, som er en bygennemfart med forholdsvis lav trafikbelastning. Hovedgaden er anlagt med cykelbaner samt fortov i begge sider af vejen, og Lundbakkevej er ligeledes anlagt med cykelbaner samt fortov i den vestlige side af vejen. Syd for Skovsgård ligger byen Torslev. Skovsgård Skole ligger i den sydøstlige del af byen, og skolen har klassetrin fra 0.-9. klasse.

Den røde rute betjener hele Skovsgård by og forløber centralt gennem byen via Hovedgaden.

Den grønne rute forløber ad Poststrædet mellem Madevej og Hovedgaden, hvor ruten kobles på den røde rute.

For Skovsgård Skole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Aggersundsvej (Torslev) – Hastighedszone og forbedrede fartdæmpere
  2. Madevej – Stiforbindelse
  3. Vestergade/Banestien – Beplantning og belysning