Brovst Skole

Brovst er delt op i en nordlig og en sydlig del, som er adskilt af Østergade-Vestergade, der udgør en del af rute 11 (statsvej) mellem Nørresundby og Thisted. Strækningen kan med en årsdøgntrafik (ÅDT) på 7-8.000 motorkøretøjer opleves som en barriere gennem byen. Kirkegade, som er den sydlige indfaldsvej til Brovst, kan ligeledes på grund af trafikbelastningen blive oplevet som en barriere.

Brovst Skole ligger i den østlige del af Brovst (syd for Østergade). I relation til transport til / fra skole kommer eleverne fra nordlige del af byen, hvor der er anbefalet tre skoleruter. Derudover kommer eleverne fra den sydlige del af byen, hvor der anbefales én skoleskole samt fra Halvrimmen og Arentsminde, som ligger øst for Brovst.

Den blå rute betjener den sydlige del af Brovst. Elever fra den sydøstlige del af Brovst kan færdes ad lokalveje og interne stier mellem hjem og skole. Derimod skal elever fra den sydvestlige del af Brovst krydse Kirkegade, som kan udgøre en barriere på grund af trafikbelastningen.

Den røde rute betjener den nordlige del af byen. Den nordligste del af ruten følger Fredensdal og Jernbanegade. Fra Jernbanegade kan eleverne krydse Vestergade-Østergade (rute 11) i det signalregulerede kryds, hvorfra det er muligt at benytte fortov / cykelsti frem til skolen. Jernbanegade er en trafikvej, der er indrettet som sivegade, hvor biltrafikken afvikles med lav hastighed.

Den grønne rute betjener den nordøstlige del af byen og forløber ad Faldborggade ned til Nyvej hvor den kobles på den røde rute. Faldborggade krydser Terndrupvej i et forsat kryds, hvor der er risiko for høj hastighed.

Den gule rute betjener den nordvestlige del af byen og forløber ad lokalveje og stier i eget tracé frem til den røde rute videre ad Jernbanegade. Der vurderes ikke at være behov for ombygninger på denne rute.

Den lilla rute betjener den vestlige del af byen samt eleverne fra Halvrimmen og Arentsminde. Ruten forløber ad Østergade. 

For Brovst Skole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Skolens ankomstareal - Omdannelse for bedre trafikafvikling og tryghed på ankomstarealer foran skolen
  2. Østergade – Flytning af fodgængerfelt
  3. Toftevej/Solbakkevej - Sideheller