Ørebroskolen

Ørebroskole er beliggende mellem byerne Gøttrup og Korsholm, hvor Ørebrovej er den gennemgående strækning forbi skolen. På den sydlige side af Ørebrovej er der etableret en dobbeltrettet cykelsti, der primært betjener elever fra Gøttrup og Korsholm. Der er ikke opsat tavlerne E55/56 for at indikere, at der færdes i et tættere bebygget område, men en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t på en strækning på ca. 500 m.

Ørebroskole har klassetrin fra 0.-6. klasse, og overbygningen går på Fjerritslev Skole.

 

Den røde rute betjener strækningen mellem Gøttrup og Korsholm, og forløber via Ørebro Skole.

For Ørebroskolen er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Ankomstareal – Ombygning med bedre mulighed for afsætning/påstigning, trafikker indretning af dobbeltrettet cykelsti og flere parkeringsbåse
  2. Ørebrovej-Korsholmvej – 2-1 vej