Gjøl Skole

Gjøl er en ca. 2,7 km lang by, der ligger omkring Limfjordsgade. Limfjordsgade er etableret som en 2-1 vej med fortov i den nordlige side af vejen. Gjøl Skole er beliggende i den østlige ende af byen.  

Gjøl Skole fra klassetrinene 0.-6. klasse, og 7.-9. klasse går på Biersted Skole.

Den røde rute betjener det meste af Gjøl by, og forløber langs Limfjordsgade fra Gjøl Skole til krydset ved Torpet/Langesbjergvej.

Den blå rute forløber ad Limfjordsgade øst for skolen, og betjener boligområderne nord for skolen.

For Gjøl Skole er følgende projektlokaliteter udpeget:

  1. Rønnebærvej-Ankomstareal – Ombygning og forbedret afsætning og parkering
  2. Limfjordsgade/Marken - Pudebump